Par avion :
 Aéroport Shenzhen - autoroute JiHe - port BaiNiKeng - autoroute DanPing direction LouHu - BuShaLu 59 - MIC

Chemin de fer :
 Gare ferroviaire ShenZhen - ShaWan ZhangShuBu - BuShaLu 59 - MIC

Gare de bus :
 ZhangShuBu ;

Lignes de bus :
662,306,E2,M265,300,M356,K356,K359,379,M379,M385,B665